پیام مدیرعامل سایپا آذربایجان به مناسبت روز کار و کارگر

بسم الله الرحمن الرحیم در یازدهمین روزِ اردیبهشت ماه، به رسم نیکوی هر سال، به احترام و پاسداشت واژگان مقدس کار و‌ کارگر قیام می‌کنیم برای یادآوری نام رادمردانی که دستاورد چرخش داستانشان، بالندگی و شکوفایی جامعه است. حضور در سنگر تولید، خدمت و تلاشگری، مایه مباهات همگی ماست چرا که به عنوان عضوی از…