مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان همزمان با برگزاری نمایشگاه خودرو آذربایجان خبر داد: افتتاح خط مونتاژ پمپ هیدرولیک فرمان.

مکان شما:
رفتن به بالا