آدرس

سایت 1 :

تبریز جاده صنعتی غرب(قراملک) بلوار پمپ ایران جنب لیفتراک‌سازی

 

سایت 2 :

تبریز ـ جاده صنعتی غرب(قراملک)، جنب دانشگاه علمی کاربردی ماشین‌سازی تبریز

شماره تماس

سایت 1:
تلفن :12~ 32890806 (041)
نمابر :32896537(041)

 

سایت 2:
تلفن :81 ~ 32890180 (041)
نمابر :32890886 (041)

رایانامه شرکت

سایت یک

سایت دو

آیا سوالی یا درخواستی دارید ؟ راه ارتباطی با ما

پیام خود را در زیر نوشته و ارسال نمایید.

ارسال پیام