مرکز آموزش شرکت سایپا آذربایجان

در سال 1402 شرکت سایپا آذربایجان طی تفاهم‌نامه با شرکت سازه گستر سایپا نمایندگی آموزشی این شرکت را اخذ کرد. این اقدام با هدف ایجاد یک مجموعه تخصصی، ضمن بهره‌مندی از دانش و مهارت مدرسین برجسته کشوری و تجربه‌ی همکاران خبره گروه سایپا در راستای ارتقاء دانش فنی و توانمندسازی پرسنل زنجیره تامین و پرورش نیروی انسانی متخصص و کارآمد خودروسازی کشور ایجاد شده است.