04132890806-12

محصولات

موتور نیسان Z24

گیربکس نیسان Z24

سرسیلندر تیبا

میل لنگ نیسان

نیم موتور پراید

بلنک شفت ثانویه تیبا

بلنک دنده هرزگرد تیبا

بلنک دنده 5 ورودی تیبا

بلنک کشویی دنده تیبا

بلنک دنده 5 خروجی تیبا

بلنک دنده 2 تیبا

بلنک دنده پینیون تیبا

میل بادامک تیبا

میل‌لنگ تیبا

دنده کرانویل تیبا

دنده پینیون تیبا

چهار شاخه فرمان بلند پراید

جعبه فرمان مکانیکی

بلنک دنده های یک تا پنج تیبا

تلسکوپی مکانیکی فرمان پراید و تیبا

ستون فرمان برقی

بلوک سیلندر تیبا

بلنک دنده کرانویل تیبا