04132890806-12

اخبار

مدیرعامل سایپا آذربایجان از روند پیشرفت خط تولید موتور و نیم موتور پراید بازدید کرد

بازدید مدیرعامل سایپا آذربایجان از روند پیشرفت خط تولید موتور و نیم موتور پراید
دکتر زینالی مدیرعامل، مهندس میرزایی و مهندس ابراهیمی اعضای هیات مدیره شرکت سایپا آذربایجان در ادامه بازدیدهای مستمر مدیران ارشد شرکت از خط تولید و پروژه‌های در حال اجرا، از روند پیشرفت راه‌اندازی خطوط جدید بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی سایپا آذربایجان، دکتر زینالی و اعضای هیات مدیره شرکت ضمن بازدید از خطوط جدید، گزارشات و موانع موجود را از نزدیک مورد بررسی قرار داده و راهکارهای لازم برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را ارایه نمودند. 
لازم بذکر است راه‌اندازی خط مونتاژ موتور پراید در سایت 1 شرکت در مراحل نهایی است و راه اندازی آن با تامین قطعات مورد نیاز، تاثیر چشمگیری در دستیابی شرکت به جهش تولید در سال جاری ایفا می‌کند.