04132890806-12

اخبار

رزمایش کمک مومنانه در سایپا آذربایجان

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری اجرای رزمایش کمک مومنانه در شرکت سایپا آذربایجان برگزار می‌شود.