04132890806-12

اخبار

تحویل سکان هدایت امور مالی از داداشیان به فربختی 

تحویل سکان هدایت امور مالی از داداشیان به فربختی 

مراسم توديع کریم داداشیان مدیر پيشين و معارفه ابراهیم فربختی مدیر جديد امور مالی شرکت سایپا آذربایجان با حضور دکتر زینالی مدیرعامل، مهندس میرزایی قائم مقام، مهندس فتحی مدیر حراست و مدیران واحدها و نمایندگان کارگران اين شرکت برگزار شد. در اين مراسم كه ظهر دیروز نهم تیرماه در سالن جلسات برگزار شد.

در این مراسم دكتر زینالی مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان تغییر وتحول را لازمه ارتقای سازمان‌ها برشمرد و تصريح كرد: با تغییر مدیران افکار و برنامه‌های جدید در سازمان پدیدار شده و حرکت رو به جلوی سازمان استمرار می یابد.

دکتر زینالی ضمن تشکر از همکاری آقای داداشیان در این مدت افزود: امیدوارم ایشان در سمت جدید از تجربیات بدست آمده، کمال استفاده را بنمایند.

سپس مهندس میرزایی قائم مقام شرکت با بيان اينكه مدیریت امور مالی جزو واحدهای حساس و مهم شرکت می‌باشد، افزود: این تغییرات برای همه ما باید درسی بزرگ باشد، بدانیم آنچه از ما به جا می‌ماند جز یک خاطره و نام نیست. سعی کنیم در دوران مسئولیتمان طوری رفتار کنیم که خاطره‌ای خوش و ماندگار از خود به جا بگذاریم.

 در انتهای جلسه دکتر زینالی مهندس ابراهیم فربختی را به عنوان مدیر جدید امور مالی معرفی و عنوان کرد: امیدوارم با استفاده از تجربیات ارزشمند آقای فربختی در مدیریت مالی شرکت، حرکت خویش را در مسیر پیشرفت و تعالی ادامه داده و شاهد موفقیت‌های روز افزون آن باشیم.