04132890806-12

اخبار

امضاء نخستین توافقنامه خرید و تولید جعبه فرمان و ستون فرمان برقی خودروی کوئیک در شرکت سایپا آذربایجان

امضاء نخستین توافقنامه خرید و تولید جعبه فرمان و...

19 آبان 1398

امضاء نخستین توافقنامه خرید و تولید جعبه فرمان و ستون فرمان برقی خودروی کوئیک در شرکت سایپا آذربایجان

ادامه مطلب
حضور شرکت سايپا آذربایجان در هفتمین نمايشگاه بين‌المللي نوآوري و فناوري ربع رشیدی

حضور شرکت سايپا آذربایجان در هفتمین نمايشگاه...

15 آبان 1398

شرکت سايپا آذربایجان در هفتمین نمايشگاه بين‌المللي نوآوري و فناوري ربع رشیدی از بعد از ظهر دیروز پذیرای بازدیدکنندگان است.

ادامه مطلب