04132890806-12

اخبار

حضور شرکت سايپا آذربایجان در هفتمین نمايشگاه بين‌المللي نوآوري و فناوري ربع رشیدی

حضور شرکت سايپا آذربایجان در هفتمین نمايشگاه...

15 آبان 1398

شرکت سايپا آذربایجان در هفتمین نمايشگاه بين‌المللي نوآوري و فناوري ربع رشیدی از بعد از ظهر دیروز پذیرای بازدیدکنندگان است.

ادامه مطلب