04132890806-12

ارتباط با ما

آدرس سایت 1 : تبریز جاده صنعتی غرب(قراملک) بلوار پمپ ایران جنب لیفتراک‌سازی
صندوق پستی : 5193653636
تلفن : 12ـ32890806 (041)
نمابر : 32896537(041)
آدرس سایت 2 : تبریز ـ جاده صنعتی غرب(قراملک) ـ جنب دانشگاه علمی کاربردی ماشین‌سازی تبریز
صندوق پستی : 5197737113
تلفن : 81 ـ 32890180 (041)
نمابر : 32890886 (041)