تعداد کل : 200 ، بازدید کنندگان امروز: 65 ، بازدید کنندگان دیروز: 99 ، کاربران آنلاین: 1 امروز سه شنبه 28 آبان سال 1398
   مدیران شرکت سایپاآذربایجان

 
               
       
 روح ا...  زینالی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
       
         
       
         
کریم داداشیان 
 مدیرامور مالی
 
رسول حسین پور
 مدیربرنامه ریزی سایت1
 
اصغر بختی
مدیر برنامه ریزی سایت2
 
سعید کاظمی
مدیر امور اداری و منابع انساني
 
سعید ساعی
مدیر تضمین کیفیت
         
جواد محبی
مدیر  فني و مهندسي سایت1
 
مهدی محمدی
مدیر فنی و مهندسی سایت2
 
رحیم فتحی وند
مدیر حراست
 
محمدباقر هشترودی
مدیربازرگانی و تدارکات 
 
رضا حدیدی
مدیر فروش
   
   
علی حسین پور
  مدیر کنترل کیفی سایت1
 
رحیم معصومی
مدیر کنترل کیفی سایت2
 
رسول طاهری فر
مدیر خدمات فنی سایت1
 
داود علیپور
مدیر خدمات فنی سایت2
  افشین کاوه
مدیر اجرایی
 
 
     
محمدصادق محمدی
مدیر تولید سایت 1
 
منصور کریمی
مدیر تولید سایت 2
 
وحید رشادت
مدیر امور قراردادها
 
بابک موسوی
سرپرست تامین
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
   
                 
روابط عمومی :علی نجفی   najafi136637@gmail.com , email:manager.azsaia.com        Saipa Azarbayjan ©2014 - All Rights Reserved - Design By: Sara Najafiazar