تعداد کل : 200 ، بازدید کنندگان امروز: 22 ، بازدید کنندگان دیروز: 197 ، کاربران آنلاین: 4 امروز یکشنبه 17 فروردین سال 1399
   مدیران شرکت سایپاآذربایجان

 
               
       
 روح ا...  زینالی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
       
         
       
         
ابراهیمی
عضو هیئت مدیره و معاونت مهندسی
 
 
امید شریفی
معاونت پشتیبانی
 
کریم داداشیان 
 مدیرامور مالی
 
رحیم فتحی وند
مدیر حراست
 
سعید کاظمی
مدیر امور اداری و منابع انساني
         
جواد محبی
مدیر  فني و مهندسي سایت1
 
مهدی محمدی
مدیر فنی و مهندسی سایت2
 
رحیم معصومی
مدیر کنترل کیفی سایت2
 
امیر سعیدی
مدیربازرگانی و تدارکات 
 
حسین پور
مدیر برنامه ریزی و انبارها
                  
علی اصغر شیرینی
مدیر خدمات فنی سایت1
 
داود علیپور
مدیر خدمات فنی سایت2
 
سعید ساعی
مدیر تضمین کیفیت
 
منصور کریمی
مدیر تولید سایت 2
 
رضا حدیدی
مدیر فروش
         
نعمت اله پایان
مدیر روابط عمومی، خدمات اداری و رفاه
 
محمدصادق محمدی
مدیر تولید سایت 1
  محسن سردشتی
مدیر پروژه ها
  وحید رشادت
مدیر امور قراردادها
 
بابک موسوی
سرپرست تامین
                 
   
 
 
 
 
 
   
                 
روابط عمومی :علی نجفی   najafi136637@gmail.com , email:manager.azsaia.com        Saipa Azarbayjan ©2014 - All Rights Reserved - Design By: Sara Najafiazar